Testing & Certification

ISO Quality Management

Mając certyfikat ISO9002 od 1995 roku nasz System Kontroli Jakości rozwinął się i teraz posiadamy ISO9001.

Interclamp SGS ISO 9001 Certification

Cert No: GB96/6175

TÜV Rheninland Potwierdzenie Jakości Bezpieczeństwa Produktu

Poniższe złącza Interclamp przetestowane i zaaprobowane przez TUV Rheinland, wiodącej w Europie firmy certyfikującej.

101, 104, 116, 119, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 161, 165, 166, 167M, 168M, 169M, 173F, 173M, 176, 179, 198, 199, 232, 245, 246, 251, 252, 253, 255, 256, 725, 746, 747, 748, 750 & 751

TÜV Rheninland